(SLO) VARNOST OSEBNIH PODATKOV

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izləyin və vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno sənədacijo.